Brandevoort

Een wijk die bloeit

Bestemming Brandevoort!

Al jaren zijn we betrokken bij de gebiedspromotie van Brandevoort. Deze Vinex wijk blijft zich maar ontwikkelen. Het is aan ons de uitdaging om op het gebied van communicatie te blijven vernieuwen en verrassen.

In 2018 heeft Gemeente Helmond ons gevraagd een nieuw communicatieconcept voor de gebiedspromotie van Brandevoort te ontwikkelen, dat een mooi gevolg geeft aan de vorige campagne ‘Buitengewoon Brandevoort’. De kenmerkende ‘B’ heeft immers al wat bekendheid gegenereerd en het is zonde om dit los te laten. Een belangrijk doel van het nieuwe concept is Brandevoort meer naam geven, ook buiten de landsgrenzen van Helmond.

Om te laten zien dat Brandevoort veel te bieden heeft, zetten we ambassadeurs van de stadswijk in. Zij geven aan waarom Brandevoort hun bestemming is en waarom het ook jouw bestemming zou kunnen zijn. Want, wil je wonen in een stadswijk met een dorps karakter? Of, wil je leven in een duurzame wijk die blijft vernieuwen? Het antwoord luidt ‘Bestemming Brandevoort’.

Client: Gemeente Helmond

Wil je meer weten

Ben je geprikkeld door dit project? We luisteren goed naar jouw vraag en uitdagingen én stellen de juiste vragen. Met dit als uitgangspunt gaan we aan de slag en pakken we de koe bij de horens. Het resultaat: creatieve maar bovenal doeltreffende concepten waar wij vierkant achter staan! Meer weten? Kennis maken? Dat kan!