Gemeente Someren

Onweerstaanbaar Someren

Onweerstaanbaar Someren

Het zal niemand ontgaan zijn; het klimaat verandert. Ook in Someren. Het regent meer en heviger in korte perioden. Straten, woningen en akkers lopen onder water. Maar ook komen langere perioden van extreme warmte en droogte steeds vaker voor, waardoor er met momenten ook minder water beschikbaar is. Mensen, dieren en planten hebben hieronder te lijden. Het heeft zelfs impact op de gezondheid. Risico’s worden groter, en de schade en overlast die dit met zich meebrengt nemen toe. Dit raakt ons allemaal.

Wij zijn uitgedaagd. Bedenk een communicatieconcept en campagne rondom het thema ‘Samen klimaatbestendig Someren’. Klimaatbewustzijn, het moet een begrip zijn waar bedrijven en inwoners van Someren zich om gaan bekommeren.

Om met het thema klimaat de interesse te wekken, hebben we een pakkende en creatieve boodschap bedacht, namelijk: Onweerstaanbaar Someren. Onweerstaanbaar, het woord heeft veel in zich. Ten eerste natuurlijk het woord ‘weer’ waar het allemaal om draait. Maar het staat ook synoniem voor de missie die we hebben; van Someren een gemeente maken die onweerstaanbaar is voor het weer en tevens daardoor een ‘aantrekkelijke’ plek wordt om te wonen. Draag een steentje bij óf haal een tegeltje weg. De winst is voor iedereen, jong en oud.

Client: Gemeente Someren

Wil je meer weten

Ben je geprikkeld door dit project? We luisteren goed naar jouw vraag en uitdagingen én stellen de juiste vragen. Met dit als uitgangspunt gaan we aan de slag en pakken we de koe bij de horens. Het resultaat: creatieve maar bovenal doeltreffende concepten waar wij vierkant achter staan! Meer weten? Kennis maken? Dat kan!