CSG Utrecht

Toolkit studenten

CSG Utrecht – Studentencampagne

Seksuele intimidatie of seksueel misbruik bij studenten komt vaker voor dan je denkt. Dit kan gaan om ongewenste opmerkingen, aanrakingen of zelfs verkrachting. Maar ook online seksueel geweld, zoals het ontvangen van seksueel getinte foto’s of berichten. Maar de meeste studenten doen hiervan geen melding – vaak uit angst of schaamte. Doordat er weinig meldingen gedaan worden, wordt het gevoel van de angst en schaamte in stand gehouden. Om daar verandering in te brengen is het van belang dat slachtoffers zich veilig voelen om hun verhaal te delen en hulp te zoeken. Daarin kan de omgeving een belangrijke rol spelen door steun en een luisterend oor te bieden.

Het Centrum Seksueel Geweld Utrecht vroeg ons om een communicatieconcept en een toolkit te ontwikkelen om de studenten te bereiken. Met twee doelen: slachtoffers laten weten ze zich niet hoeven te schamen om hun verhaal te delen, en organisaties en verenigingen die met en voor studenten werken een handreiking te geven hoe zij steun kunnen bieden wanneer iemand te maken heeft gehad met een nare seksuele ervaring. Omdat het gevoel van angst en schaamte vooral in de weg staan bij het doen van een melding, hebben we dat als uitgangspunt voor het concept genomen. Angst en schaamte, vaak ook gecreëerd door victim blaming. Maar het is nooit de schuld van het slachtoffer. Met #stoptheshame laten we zien wat je kunt doen om een ander te helpen. Samen stoppen we de schaamte, samen helpen we elkaar. Samen stoppen we seksueel geweld.

Client: CSG Utrecht

Om deze campagne en slogan vorm te geven zijn allereerst campagnebeelden ontwikkeld. Beelden met studenten, in een krachtige houding én met een herkenbaar handgebaar. Een handgebaar waarbij de handen een hashtag uitbeelden. Met die hashtag laten ze zien dat zij de boodschap steunen en dat je jouw verhaal kunt delen. Maar het symboliseert eveneens een stopteken, om uit te drukken dat er een halt toegeroepen moet worden aan seksueel misbruik op scholen. De toevoeging van een quote laat zien hoe deze persoon een ander heeft geholpen in het delen van zijn/haar verhaal. Daarmee wordt de boodschap verbonden aan het campagnebeeld. Dit, in combinatie met een frisse campagnestijl die aansluit op de landelijke uitstraling van het Centrum Seksueel Geweld. Voor de uitrol van de campagne is een set aan digitale middelen ontwikkeld. Communicatiemiddelen die verspreid worden onder studie- en studentenverenigingen en online te downloaden zijn op een speciale landingspagina. Denk aan een informatieve flyer voor vertrouwenspersonen, social media content, online banners en een factsheet.

Om ook op locatie aandacht te kunnen vragen zijn er rollupbanners gemaakt, waarmee CSG Utrecht voorlichtingen kan geven. Voor in de studentenhuizen zijn bierviltjes en stickers gedrukt met een speciaal ontworpen beeldmerk. Daarnaast zijn er posters verspreid waarmee de boodschap #stoptheshame direct bij de doelgroep onder de aandacht gebracht kan worden.

Samen stoppen we de schaamte, samen stoppen we seksueel geweld.

Wil je meer weten

Ben je geprikkeld door dit project? We luisteren goed naar jouw vraag en uitdagingen én stellen de juiste vragen. Met dit als uitgangspunt gaan we aan de slag en pakken we de koe bij de horens. Het resultaat: creatieve maar bovenal doeltreffende concepten waar wij vierkant achter staan! Meer weten? Kennis maken? Dat kan!