Illustratie risicocommunicatie 'Op het juiste spoor'

Veiligheidsregio

Op het juiste spoor

Giftige stoffen over het spoor? Heb de risico’s door!

Het wordt steeds drukker op het spoor in Nederland. Ook het goederenvervoer neemt toe. Daaronder bevinden zich ook treinen die gevaarlijke stoffen vervoeren. Hoewel de kans minimaal is dat er iets gebeurt, weet niet iedereen hoe te handelen als er iets misgaat. Want, weet jij wat je moet doen bij een incident met een goederentrein die gevaarlijke stoffen vervoert? Veiligheidsregio Brabant Noord en Veiligheidsregio Brabant Zuidoost hebben de krachten gebundeld om hier meer duidelijkheid in te verschaffen.

Om een campagne met een duidelijk handelingsperspectief op te zetten, hebben de twee Brabantse Veiligheidsregio’s, samen met een aantal gemeenten, ons uitgenodigd voor een pitch. Het idee dat we presenteerde sprak ontzettend aan: een campagne die geen angst zaait – de kans op een incident is immers erg klein maar helaas niet uitgesloten – maar wel blijft hangen.

Na een interne brainstorm kwamen we tot de conclusie dat herkenbaarheid een groot goed is bij een campagne als deze. Het resultaat: een figuur, een karakter, dat direct de link legt met het treinverkeer en veiligheid. Doet zich dan toch een situatie voor, waarbij giftige stoffen lekken of een incident leidt tot een explosie, dan zijn er duidelijk stappen te doorlopen.

Kortom: gevaarlijke stoffen per spoor? Heb de risico’s door!

Middelen die voor de risicocommunicatie zijn ontwikkeld:
een poster, folder, meterkastkaart, onepager, social media beelden en animatie.

Client: Veiligheidsregio's

Wil je meer weten

Ben je geprikkeld door dit project? We luisteren goed naar jouw vraag en uitdagingen én stellen de juiste vragen. Met dit als uitgangspunt gaan we aan de slag en pakken we de koe bij de horens. Het resultaat: creatieve maar bovenal doeltreffende concepten waar wij vierkant achter staan! Meer weten? Kennis maken? Dat kan!