Jouw vertrouwen in Itch Reclame B.V. is een groot goed voor ons, en wij doen er alles aan dat dit niet geschaad wordt. Te beginnen met het beschermen van jouw privacy. In deze privacyverklaring lees je welke gegevens Itch Reclame B.V. (hierna: “Itch” of “wij” verzamelt wanneer je gebruik maakt van de website en/of diensten van Itch.)

red swirl alt

Contactgegevens

Itch Reclame B.V.
Schootense Dreef 9b
5708 HZ HELMOND

T: 0492 533044
E: info@itch.nu

KvK: 170 80 792
BTW: NL8022 857 64B01

 

Op wie is deze privacyverklaring van toepassing?

– Relaties/klanten van Itch;
– Potentiële relaties/klanten van Itch;
– Bezoekers van de website van Itch;
– Alle anderen die contact opnemen of opgenomen hebben met Itch.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Hieronder een overzicht van de gegevens die wij verzamelen of verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht;
– E-mailadres;
– Telefoonnummer;
– Bedrijfsnaam;
– KvK-nummer;
– Adresgegevens;
– IP-adres;
– Bankrekeningnummer;
– Overige gegevens welke actie verstrekt worden en welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden deze persoonsgegevens verwerkt?

Itch zal bovengenoemde persoonsgegevens verwerken voor de volgende doelen:
– Voor de administratie;
– Voor de uitvoering van een opdrachtovereenkomst;
– Voor de levering van producten;
– Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame;
– Om op de hoogte te brengen van nieuwe en gewijzigde diensten en/of producten.
De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de volgende grondslag:
de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst en/of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Itch) tussen zit.

 

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

De verzamelde persoonsgegevens zal Itch niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld, tenzij Itch op grond van wettelijke bepaling verplicht is jouw gegevens langer te bewaren.

 

Worden persoonsgegevens gedeeld met derden?

Itch zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten wij jouw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om jou eerst toestemming te vragen. Met organisaties die jouw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Itch blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en).

 

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Neem hiervoor contact op met Itch via info@itch.nu. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

 

Beveiliging

Er worden door Itch passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende beveiligingsnormen.

 

Cookies

Itch gebruikt functionele en technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Itch gebruikt zijn noodzakelijk voor een optimale technische werking van de website en voor gebruiksgemak. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

 

Wijzigingen

Itch Reclame B.V. kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.